T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 12.05.2016

TOPLANTI SAYISI: 05

2016/57- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün talebi doğrultusunda “Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 11.05.2016 tarih ve E.59403 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

             “Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 36. Maddesinin 1. fıkrasında doktora öğrencilerinin kazanılmış haklarını korumak amacıyla önceki kayıtlı öğrencilere uygulanmamasını öngören Geçici 1. Maddesinin, aynı statüde bulunan yüksek lisans öğrencileri içinde geçerli olmasına ve bu kapsamda Yönetmeliğin  27. maddesinin 1. fıkrası için de 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli sayılmasına; kazanılmış hak ve hukuk güvenliği ilkeleri göz önünde bulundurularak 15.08.2013 tarih ve 28736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile 19.04.2015 tarih ve 29331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerinin öğrenci not hesaplamalarında öğrencilerin kayıt tarihlerinde yürürlükte bulunan hükümleri esas alınarak yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.