T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2016

TOPLANTI SAYISI: 06

2016/60- “Gazi Üniversitesi Risk Yönetimi Rehberi” taslağı hakkında İç Denetim Birim Başkanlığının 25.05.2016 tarih ve E.64752 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

             “Gazi Üniversitesi Risk Yönetimi Rehberi”nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.