T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2016

TOPLANTI SAYISI: 06

2016/61- 2547 sayılı Kanunun 39. maddesinin son fıkrası hükmüne göre görevlendirilen Öğretim Elemanlarına ödenen ek ders ücretleri hakkında Personel Daire Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve E.68097 sayılı yazısı ekinde alınan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı görüşüldü.

             2547 sayılı Kanunun 39. maddesinin son fıkrası uyarınca birkaç gün ders veya sınav görevi için görevlendirilen öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretinin  % 25 oranında Üniversitemize ödenmesinin  kabulüne oybirliği ile  karar verildi.