T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2016

TOPLANTI SAYISI: 06

2016/62- Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığının  Görsel Sanatlar Bölümü özel yetenek sınavı başvuru puanı ve öğrenci kontenjanlarına ilişkin teklifi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 08.06.2016 tarih ve E.70856 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

              Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığının  Görsel Sanatlar Bölümüne özel yetenek sınavı ve ÖSYS sonuçlarına göre öğrenci alınması hakkında alınan 24.03.2016 tarih ve 2016/39 nolu kararın iptal edilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oyçokluğu ile karar verildi.