T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2016

TOPLANTI SAYISI: 06

2016/63- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığının Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarının 2016-2017 eğitim öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı Puanlarına ilişkin teklifi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.06.2016 tarih ve E.70654  sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

            Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığının Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarının 2016-2017 eğitim öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı taban puanlarında değişiklik yapılması teklifinin reddine, Müzik Öğretmenliği Lisans programında değişiklik yapılması teklifinin bir sonraki senato toplantısında yeniden görüşülmesine oyçokluğu ile karar verildi.