T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2016

TOPLANTI SAYISI: 06

2016/64- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığının Makine Mühendisliği Bölümü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında yürütülmekte olan (UOLP) programın müfredatına teknik seçmeli ders eklenmesi  hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.06.2016 tarih ve E.70653 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

             Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığının Makine Mühendisliği Bölümü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında yürütülmekte olan (UOLP) programın müfredatına teknik seçmeli ders eklenmesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile  karar verildi.