T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2016

TOPLANTI SAYISI: 06

2016/65- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığının Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü müfredatında, ders kodlarının 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı ve bundan sonraki dönemler için geçerli olmak üzere 2016/13 sayılı Fakülte Kurul Kararı ekindeki şekliyle değiştirilmesi ve geçmiş dönemlerde bu dersleri almış öğrencilerin transkriptlerinde de söz konusu derslerin ders kodlarının düzeltilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.06.2016 tarih ve E.70652  sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

             Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığının Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü müfredatında, ders kodlarının 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı ve bundan sonraki dönemler için geçerli olmak üzere 2016/13 sayılı Fakülte Kurul Kararı ekindeki şekliyle değiştirilmesi ve geçmiş dönemlerde bu dersleri almış öğrencilerin transkriptlerinde de söz konusu derslerin ders kodlarının düzeltilmesinin  ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile  karar verildi.