T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2016

TOPLANTI SAYISI: 06

2016/66- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığının, İnşaat Mühendisliği Bölüm müfredatında "E kodlu" olarak yer alan IM473E Su Kaynakları Mühendisliği I ve IM478E Su Kaynakları Mühendisliği II derslerinin ders kodlarının IM473 Su Kaynakları Mühendisliği I ve IM478 Su Kaynakları Mühendisliği II şeklinde düzeltilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.06.2016 tarih ve E.70650  sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

             Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığının, İnşaat Mühendisliği Bölüm müfredatında "E kodlu" olarak yer alan IM473E Su Kaynakları Mühendisliği I ve IM478E Su Kaynakları Mühendisliği II derslerinin ders kodlarının IM473 Su Kaynakları Mühendisliği I ve IM478 Su Kaynakları Mühendisliği II şeklinde düzeltilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.