T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2016

TOPLANTI SAYISI: 06

2016/67- Üniversitemiz 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim Taslağı (Yıllık ve 3 Dönemlik Sistem Uygulayan Birimler Hariç) hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.06.2016 tarih ve E.70651  sayılı yazısı ve eki görüşüldü.

             Üniversitemiz 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim Taslağının (Yıllık ve 3 Dönemlik Sistem Uygulayan Birimler Hariç) ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.