T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2016

TOPLANTI SAYISI: 06

2016/69- “Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu Yönergesi”nde yapılan değişiklikler hakkında Etik Komisyonunun 27.04.2016 tarih ve E.52992 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

              “Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu Yönergesi”nde yapılan değişikliklerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.