T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2016

TOPLANTI SAYISI: 06

2016/70- “Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” taslağı hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.06.2016 tarih ve E.70656  sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

             “Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.