T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2016

TOPLANTI SAYISI: 06

2016/71- Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığının, Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin eksik kalan AKTS kredilerinin tamamlatılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 09.06.2016 tarih ve E.71589 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

            Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığının, Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin eksik kalan AKTS kredilerinin tamamlatılmasının ekteki şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.