T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2016

TOPLANTI SAYISI: 06

2016/74- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılında alınacak öğrenciler için yapılacak olan özel yetenek sınavlarında kullanılacak  sınav puanlarına ilişkin teklifi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 09.06.2016 tarih ve E.71595 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

            Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılında alınacak öğrenciler için yapılacak olan özel yetenek sınavlarında kullanılacak  sınav puanlarına ilişkin değişiklik teklifinin reddine oyçokluğu ile karar verildi.