T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 20.10.2016

TOPLANTI SAYISI: 11

2016/163 - Avrupa Komisyonu tarafından yapılan değişiklikler nedeniyle “Gazi Üniversitesi Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Hareketlilik Yönergesi”nin adının “Gazi Üniversitesi Avrupa Birliği Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA 103) Yönergesi”  olarak değiştirilmesine  ve sözkonusu Yönergede yapılan değişikliklerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.