T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.12.2016

TOPLANTI SAYISI: 13

2016/180- 18.12.2015 tarih ve 29566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 4. maddesi uyarınca, her bir doçentlik temel alanından en yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim üyeleri arasından ekteki listede adı ve soyadı yazılı olan  öğretim üyelerinin 3 (üç) yıl süreyle Üniversitemiz Akademik Teşvik Komisyonu üyeliğine seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.