T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.12.2016

TOPLANTI SAYISI: 13

2016/189-Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalına bağlı “Uygulamalı Yöneylem Araştırması” doktora programı açılmasının gündemden çekilmesine;

Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalına bağlı "Taşınmaz Hakları ve Yönetimi” Tezli Yüksek Lisans Programı ve "Taşınmaz Hakları ve Yönetimi” Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans Programı, Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalına bağlı "Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi” Tezli Yüksek Lisans Programı ve "Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi” Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans Programı ve Gazetecilik Anabilim Dalına bağlı "Siyasal İletişim” Tezli Yüksek Lisans Programları açılmasının oybirliği ile;

Gazetecilik Anabilim Dalına bağlı "Yeni Medya” Tezli Yüksek Lisans Programının açılmasının oyçokluğu ile kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.