T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 30.11.2017

TOPLANTI SAYISI: 16

2017/156- Üniversitemiz Senatosunun 26.10.2017 tarih ve 14 sayılı toplantısında alınan 2017/146 nolu kararı ile kabul edilen Gazi Üniversitesi Teşkilat Şeması doğrultusunda hazırlanan Gazi Üniversitesi Yazışma Usul Ve Esasları İle İmza Yetkileri Ve Yetki Devri Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi