T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 04.10.2018

TOPLANTI SAYISI: 15

2018/109- Yükseköğretim Kurulunun "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin" Ek madde 2'si kapsamında; şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrencilerin, “Gazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerini sağlayamadıkları ve 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi kayıtları bitmiş ve dersler başlamış olduğu için üniversitemize yatay geçiş taleplerinin reddine oybirliği ile karar verildi.