T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 19.06.2015

TOPLANTI SAYISI: 06

2015/ 91- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencisi Hatice Nur GÖKCAN'ın, sağlık sorunları nedeniyle 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 18.06.2015 tarih ve 72652 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencisi Hatice Nur GÖKCAN'ın, sağlık sorunları nedeniyle 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde özel öğrenci statüsünde öğrenimine devam etmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.