T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 19.06.2015

TOPLANTI SAYISI: 06

2015/93- Üniversitemiz Senatosunun 09.06.2015 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan 2015/67 nolu kararı ile uygun görülen  “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi (dönemlik sistem uygulayan birimler)” ile “Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi”nde yapılan değişiklik görüşüldü.

            Üniversitemiz Senatosunun 09.06.2015 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan 2015/67 nolu kararı ile uygun görülen  “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi (dönemlik sistem uygulayan birimler)” ile “Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi”nde yapılan değişiklik yapılmasının reddine, Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 2(İki) nolu alt bendinde geçen “ iki hafta” ibaresinin “bir hafta” olarak değiştirilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.