T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 19.06.2015

TOPLANTI SAYISI: 06

2015/95- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde "Öğrenme Güçlüğü Bilim Dalında Doktora Programı" açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 19.06.2015 tarih ve 73350 sayılı yazısı görüşüldü.

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde "Öğrenme Güçlüğü Bilim Dalında Doktora Programı" açılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.