T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.07.2015

TOPLANTI SAYISI: 07

2015/99- Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinin müfredat programına "İş Sağlığı ve Güvenliği" dersi eklenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 08.07.2015 tarih ve 82377 sayılı yazısı görüşüldü.

Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinin müfredat programına "İş Sağlığı ve Güvenliği" dersi eklenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.