T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.07.2015

TOPLANTI SAYISI: 08

2015/105- Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesinin, Sanat ve Tasarım Fakültesi adı altında birleştirilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığının 09.07.2015 tarih ve 83045 sayılı yazısı görüşüldü.

Üniversitemiz  Senatosunun 20.01.2014 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 2014/07 nolu kararıyla kabul edilen “Güzel Sanatlar Fakültesinin kapatılarak akademik kadroları ile öğrencilerinin Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesine aktarılması”  teklifinin geri çekilmesine,  Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesinin, Sanat ve Tasarım Fakültesi adı altında birleştirilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.