T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.07.2015

TOPLANTI SAYISI: 08

2015/107- Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü lisans programında bulunan 8. Yarıyıl dersi olarak yer alan seçmeli ders VI (Uzmanlık Spor Dalı) 3 kredi dersin seçilebilmesi için "Daha Önce Alınan Takım Sporları, Bireysel Sporlar ve Rekreasyonel Etkinlikler derslerinden  birisi seçilmiş olmalıdır." Ön şartlarına göre hareket edilebilmekte iken; Bu ön şartın "Daha Önce Alınan Takım Sporları, Bireysel Sporlar ve Rekreasyonel Etkinlikler seçmeli ders gruplarından veya Zorunlu olarak alınmış derslerden birisinin olması gerekir" şeklinde değiştirilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89438  sayılı yazısı görüşüldü.

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü lisans programında bulunan 8. Yarıyıl dersi olarak yer alan seçmeli ders VI (Uzmanlık Spor Dalı) 3 kredi dersin seçilebilmesi için "Daha Önce Alınan Takım Sporları, Bireysel Sporlar ve Rekreasyonel Etkinlikler derslerinden  birisi seçilmiş olmalıdır." Ön şartlarına göre hareket edilebilmekte iken; Bu ön şartın "Daha Önce Alınan Takım Sporları, Bireysel Sporlar ve Rekreasyonel Etkinlikler seçmeli ders gruplarından veya Zorunlu olarak alınmış derslerden birisinin olması gerekir" şeklinde değiştirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.