T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.07.2015

TOPLANTI SAYISI: 08

2015/108- Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü müfredat programına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren okutulmak üzere seçmeli dersler eklenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89435 sayılı yazısı görüşüldü.

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü müfredat programına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren okutulmak üzere seçmeli dersler eklenmesinin ekteki şekliyle  kabulüne oybirliği ile karar verildi.