T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.07.2015

TOPLANTI SAYISI: 08

2015/109- Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü Ders Müfredatında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89431  sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü Ders Müfredatında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.