T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.07.2015

TOPLANTI SAYISI: 08

2015/116- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Ders müfredat programında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması ve "Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Staj Yönergesi" taslağı  hakkında Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89426 sayılı yazısı görüşüldü.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Ders müfredat programında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve "Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Staj Yönergesi"nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.