T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.07.2015

TOPLANTI SAYISI: 08

2015/117- Üniversitemiz "Tapu Kadastro Yüksekokulu Staj Yönergesi" taslağı hakkında Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89425 sayılı yazısı görüşüldü.

Üniversitemiz "Tapu Kadastro Yüksekokulu Staj Yönergesi" nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.