T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.07.2015

TOPLANTI SAYISI: 08

2015/118- Üniversitemiz Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde "İş Sağlığı ve Güvenliği" dersinin Bölüm müfredat programına dahil edilmesiyle düzenlenen 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren okutulacak müfredat programı hakkında Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89424 sayılı yazısı görüşüldü.

Üniversitemiz Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde "İş Sağlığı ve Güvenliği" dersinin Bölüm müfredat programına dahil edilmesiyle düzenlenen 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren okutulacak müfredat programının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.