T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.07.2015

TOPLANTI SAYISI: 08

2015/120- Üniversitemiz bünyesinde başarılı öğrencilere verilen bursların tahsisi ve devamlılığını sağlamak amacıyla kullanılmak üzere en düşük not ortalamasını ifade eden başarı düzeyinin 2.00 olarak belirlenmesi hakkında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Danışma Merkezinin 21.07.2015 tarih ve 86753  sayılı yazısı görüşüldü.

Üniversitemiz bünyesinde başarılı öğrencilere verilen bursların tahsisi ve devamlılığını sağlamak amacıyla kullanılmak üzere en düşük not ortalamasını ifade eden başarı düzeyinin 2.00 olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.