T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 07.09.2015

TOPLANTI SAYISI: 09

2015/127- Üniversitemiz Senatosunun 09.06.2015 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan 2015/78 nolu kararı ile  kurulmasına karar verilen Gazi Üniversitesi Uygulamalı Fiber-Optik Komünikasyon, Optoelektronik ve Spektroskopi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (UFOTAM)   adının “Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM)” olarak değiştirilmesi  ve  Yönetmelik taslağının yeniden görüşülmesi hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.07.2015 tarih ve 40704 sayılı yazısı görüşüldü.

Üniversitemiz Senatosunun 09.06.2015 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan 2015/78 nolu kararı ile  kurulmasına karar verilen Gazi Üniversitesi Uygulamalı Fiber-Optik Komünikasyon, Optoelektronik ve Spektroskopi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (UFOTAM)   adının “Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM)” olarak değiştirilmesine  ve  Yönetmelik taslağının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.