T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 07.09.2015

TOPLANTI SAYISI: 09

2015/129- Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinin 6. maddesi gereğince, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliğine üye seçimi konusu görüşüldü.

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinin 6. maddesi gereğince, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliğine Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. İbrahim Koral ÜNAL’ın seçilmesinin  kabulüne oybirliği ile karar verildi.