T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 07.09.2015

TOPLANTI SAYISI: 09

2015/130- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden alınan Üniversitemiz bünyesinde 2015 yılı için sağlık alanında lisans tamamlama programları açılması ve öğrenci alınmasına ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.08.2015 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca söz konusu uzaktan öğretim programın öğrenim ücretinin dönemlik 1.500 (binbeşyüz) TL. olarak belirlenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 102319 sayılı yazısı görüşüldü.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden alınan Üniversitemiz bünyesinde 2015 yılı için sağlık alanında lisans tamamlama programları açılması ve öğrenci alınmasına ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.08.2015 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca söz konusu uzaktan öğretim materyal ücretinin dönemlik 1500 (binbeşbüz) TL. olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.