T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 07.09.2015

TOPLANTI SAYISI: 09

2015/136- Üniversitemiz Tapu Kadastro Yüksekokulunun, BOLOGNA sürecine uyum çerçevesinde düzenlenen "Tapu Kadastro Bölümü" ve "Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü" ders müfredat programının kabulü hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 102363 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Üniversitemiz Tapu Kadastro Yüksekokulunun, BOLOGNA sürecine uyum çerçevesinde düzenlenen "Tapu Kadastro Bölümü" ve "Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü" ders müfredat programının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.