T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 07.09.2015

TOPLANTI SAYISI: 09

2015/140- Ekli listede isimleri belirtilen öğrencilerin, Üniversitemiz yükseköğretim programlarında 2015-2016 eğitim öğretim yılında özel öğrenci olarak öğrenim görmeleri hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 102416 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Ekli listede isimleri belirtilen öğrencilerin, Üniversitemiz yükseköğretim programlarında 2015-2016 eğitim öğretim yılında özel öğrenci olarak öğrenim görmelerinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.