T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 07.09.2015

TOPLANTI SAYISI: 09

2015/141- Yükseköğretim Genel Kurulunun 25/09/2014 tarihli toplantısında, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi ve Mesleki Eğitim Fakültesinden 6111 ve 6353 sayılı Kanunla başvuran öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumları tarafından, üniversite içinde senato tarafından belirlenen eşdeğer programlara aktarılmasının uygun görüldüğü kararı uyarınca Üniversitemiz Senatosunca alınan 2014/195, 2014/196, 2014/197 ve 2015/15 sayılı fakülte, bölüm, denklik kararlarının iptal edilerek söz konusu af kanunlarından yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve bulunacak öğrencilere ilgili akademik birim Yönetim Kurulu tarafından ders denkliği verilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 07.09.2015 tarih ve 103283  sayılı yazısı görüşüldü.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 25/09/2014 tarihli toplantısında, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Mesleki Eğitim Fakültesinden 6111 ve 6353 sayılı Kanunla başvuran öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumları tarafından, üniversite içinde senato tarafından belirlenen eşdeğer programlara aktarılmasının uygun görüldüğü kararı uyarınca Üniversitemiz Senatosunca alınan 2014/195, 2014/196, 2014/197 ve 2015/15 sayılı fakülte, bölüm, denklik kararlarının iptal edilerek söz konusu af kanunlarından yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve bulunacak öğrencilere; ilgili Akademik Birim Yönetim Kurulu tarafından ders denkliklerinin verilmesine ve bir yıldır ders alanların başarılı oldukları derslerin geriye dönük ders denkliği verilmesinin  kabulüne oybirliği ile karar verildi.