T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 07.09.2015

TOPLANTI SAYISI: 09

2015/142- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre başka üniversitelerin yaz öğrenimine devam edip mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilere 16 Eylül 2015 tarihinde yapılacak olan tek ders sınavından Bologna Süreci kapsamında mağdur olan öğrencilerin de yararlanabilmeleri hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 07.09.2015 tarih ve 103353 sayılı yazısı görüşüldü.

Üniversitemizde 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre başka üniversitelerin yaz öğrenimine devam edip mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilere 16 Eylül 2015 tarihinde yapılacak olan tek ders sınavından Bologna, Erasmus ve Yurtdışı Eğitim Programları çakışması nedeniyle  mağdur olan öğrencilerin de yararlanabilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.