T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.10.2015

TOPLANTI SAYISI: 10

2015/150- Orman ve Su İşleri Bakanlığı mevzuatı ile uyum sağlanması açısından “Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi”nde yapılan değişikliklerin görüşülmesi hakkında ilgili Başkanlığın 29.09.2015 tarih ve 11112 sayılı yazısı görüşüldü.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı mevzuatı ile uyum sağlanması açısından “Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi”nde yapılan değişikliklerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.