T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.10.2015

TOPLANTI SAYISI: 10

2015/151- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Döndü İklim ÜNLÜ'nün özel öğrenci statüsünde Üniversitemiz Teknoloji Fakültesinden ders almasına izin verilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 06.10.2015 tarih ve 114360 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Döndü İklim ÜNLÜ'nün özel öğrenci statüsünde Üniversitemiz Teknoloji Fakültesinden ders almasına izin verilmesinin  reddine oyçokluğu ile karar verildi.