T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.10.2015

TOPLANTI SAYISI: 10

2015/152- Ekli listede isimleri bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Üniversitemiz Teknoloji Fakültesinden 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında ders almalarına izin verilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 06.10.2015 tarih ve 114361 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Ekli listede isimleri bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Üniversitemiz Teknoloji Fakültesinden 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında ders almalarına izin verilmesinin reddine oyçokluğu ile karar verildi.