T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.10.2015

TOPLANTI SAYISI: 10

2015/155- Üniversitemiz Bilişim Enstitüsünde tezli yüksek lisans, uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunan “Adli Bilişim Anabilim Dalı” adının “Adli Bilişim ve Siber Güvenlik” Ana Bilim Dalı olarak değiştirilmesi ve Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı'nda Tezsiz yüksek Lisans programı açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 08.10.2015 tarih ve 116028 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Üniversitemiz Bilişim Enstitüsünde tezli yüksek lisans, uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunan “Adli Bilişim Anabilim Dalı” adının “Adli Bilişim ve Siber Güvenlik” Ana Bilim Dalı olarak değiştirilmesi ve Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı'nda Tezsiz Yüksek Lisans programı açılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.