T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.10.2015

TOPLANTI SAYISI: 10

2015/156- Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ayşegül Şeyma ÇELİK'in 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında öğrenimine özel öğrenci statüsünde Üniversitemiz Hukuk Fakültesinde devam etmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 08.10.2015 tarih ve 116032 sayılı sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ayşegül Şeyma ÇELİK'in 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında öğrenimine özel öğrenci statüsünde Üniversitemiz Hukuk Fakültesinde devam etmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.