T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.10.2015

TOPLANTI SAYISI: 10

2015/158- Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin başka bir Üniversiteye özel öğrenci statüsünde eğitim görmek üzere gitmeleri konusunun görüşülmesi.

Üniversitemiz öğrencilerinin başka bir Üniversiteye özel öğrenci statüsünde eğitim görmek üzere gitmelerinin ilgili Dekanlık/Müdürlüklerin Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.