T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.02.2006

TOPLANTI SAYISI: 01

2006/02- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Resim”  bölümüne 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 15 (onbeş) öğrenci alınması hakkında ilgili Dekanlığın 24.01.2006 tarih ve 06 sayılı yazısı  incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Resim”  bölümüne 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 15 (onbeş) öğrenci alınmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.