T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.02.2006

TOPLANTI SAYISI: 01

2006/04- Üniversitemiz Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim-Öğretim ve sınav Yönergesinin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler hakkındaki ilgili Müdürlüğün 05.01.2006 tarih ve 40 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim-Öğretim ve sınav Yönergesinin bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.