T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.02.2006

TOPLANTI SAYISI: 01

2006/05- Üniversitemiz Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Müdürlüğün 29.12.2005 tarih ve 629 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.