T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.02.2006

TOPLANTI SAYISI: 01

2006/06- Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Başarı Notu” başlıklı 30 maddesi uyarınca, fakülteleri bölümlerinde uygulanacak başarı notlarının, 2005-2006 eğitim-öğretim yılı 2. yarıyılından itibaren değiştirilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 26.01.2006 tarih ve 409 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Başarı Notu” başlıklı 30 maddesi uyarınca, fakülteleri bölümlerinde uygulanacak başarı notlarının, 2005-2006 eğitim-öğretim yılı 2. yarıyılından itibaren değiştirilmesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.