T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.02.2006

TOPLANTI SAYISI: 01

2006/07- Üniversitemiz Kastamonu Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 24.01.2006 tarih ve 29 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Kastamonu Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.