T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.02.2006

TOPLANTI SAYISI: 01

2006/08- Üniversitemiz Çorum Mühendislik Fakültesi’nde Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinin açılması hakkında ilgili Dekanlığın 15.12.2006 tarih ve 1722 sayılı yazısı ve  ekleri incelenerek görüşüldü.

             Üniversitemiz Çorum Mühendislik Fakültesi’nde Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin açılmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.