T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.02.2006

TOPLANTI SAYISI: 01

2006/10- 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin  8. maddesi gereğince oluşturulan Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun çalışma esaslarını düzenleyen yönerge konusu görüşüldü.

20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin  8. maddesi gereğince oluşturulan Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun çalışma esaslarını düzenleyen yönergenin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.